Yayınlar | Prof.Dr. Mustafa BOZ

Filter by type:

Hepsi ( 25 ) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler ( 3 ) Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler ( 2 ) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler. ( 8 ) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ( 1 ) Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ( 11 )

Mustafa BOZ, Adem KURT, Effect of Different Amounts of Graphite on the Sintering and Transverse Rupture Properties of Powder Metal Parts, Effect of different amounts of graphite on the sintering and transverse rupture properties of powder metal parts, Journal of Materials Science and Technology, 22 (03): 419-422, 2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Adem Kurt, Mustafa Boz, The Effect of Time of Powder Removal on Powder Particle Size and Shape Copper Powder Produced by Electrolysis Method, Materials Science Forum, Vol. 672, 672, 271, 2011.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Adem Kurt, Mustafa Boz, The Effect of Time of Powder Removal on Powder Particle Size and Shape Copper Powder Produced by Electrolysis Method, Materials Science Forum, Vol. 672, 672, 271, 2011.

Mustafa BOZ, Adem KURT, The Effect of SiO2 On The Friction Performance of Automotive Brake Friction, Metallofız. Noveıshıe Tekhnology, Vol.33, No.3, 2011.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Mustafa BOZ and Adem KURT, Effect of ZrSiO4 on the Friction Performance of Automotive Brake Friction Materials, J. Mater. Sci. Technol., Vol.23 No.6, 2007.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Mustafa Boz, Adem Kurt, The Effect Of Al2o3 On The Frıctıon Performance Of Automotıve Brake Frıctıon Materıals, Trıbology Internatıonal, 40 (2007) 1161�.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

M. Boz, Dry Slıdıng Wear Behavıours Of Fılled Welded Traın Raıl”, Metallofız. Noveıshıe Tekhnol., (29),1, 105-114, 2007.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Mustafa BOZ, Adem KURT, Bronz Esaslı Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Özelliklerine Çinko’nun Etkisi, Gazi Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 21, No 1, 115-121, (2006).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Boz, M., Kurt, A., Wear behaviour of organic asbestos based and bronze based powder metal brake linings Materials & Design, 26, 717-721 (2005).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Boz, M., Kurt, A., The influence of stirrer geometry on bonding and mechanical properties in friction stir welding process, Materials and Design, 25, 343–347 (2004)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Adem KURT, Mustafa Boz, Mehmet Özdemir, Sürtünme Karıştırma Kaynağında Kaynak Hızının Birleşebilirliğe Etkisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol.19, No. 2, 191–197, 2004.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Boz, M. And Kurt, A., “relationship Between Density And Coefficient Of Friction İn Bronze Braking Alloys”, Metall Powder Report, 56, 41 (2001).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Kurt, A., Boz, M., Investigation of Relationship Between Density and Friction Coefficient by Compact Pressure in Poweder Metal, Journal of Materials Science and Technology,ISSN 0861-9786, 12, 36-44 (2004)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

E.Uzun, M.Boz Elektroliz Yöntemi İle Toz Üretiminde Anot Yüzey Alanının Toz Boyutu Ve Şekline Etkisi, 6th International Advanced Technologies Symposium (Iats󈧏), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Ş. Oğuz, Z. Öztürk, E. Uzun, A. Kurt, M. Boz, The Effect Of Pressure On Powder Particle Sizeand Shape Tin Powder Produced By Gas Atomization Method, 6th International Advanced Technologies Symposium (Iats󈧏), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Mustafa BOZ, Adem KURT, The Effect Of Time Of Powder Removal On Powder Particle Size And Shape Copper Powder Produced By Electrolysis Method, 4th International Conference on Powder Metallurgy RoPM 2009, July 8-11, Craiova, Romania.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Musa İNCEKARA, Mustafa BOZ, Adem KURT, Metin GÖBÜLÜK, Elektroliz Yöntemi İle Bakır Tozu Üretiminde Kutuplararası Mesafenin Toz Tane Boyutu Ve Şekline Etkisi, 5. uluslar arası Toz Metalurjisi Konferansı, 8-12 Ekim, 2008, Ankara, Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Musa İNCEKARA, Mustafa BOZ, Adem KURT, Metin GÖBÜLÜK, Elektroliz Yöntemi İle Bakır Tozu Üretiminde Toz Boyutu Ve Şekline Akım Yoğunluğunun Etkisi, 5. uluslar arası Toz Metalurjisi Konferansı, 8-12 Ekim, 2008, Ankara, Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Adem KURT, Ali EŞMAN, Mustafa Boz, Effect of microwave sintering on microstructure and densification of Al powder metal parts, PM2TEC2003 – International Conference on Powder Metallurgy and Particulate Materials, 940-945, ABD., 2004.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Kurt, A, Boz, M., Effect Of Sio2 On Wear And Friction Coefficient In Friction Materials, Proceedings of the 2003 International Conference on Powder Metallurgy & Particulate Materials, 128-136, USA, 2003.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Boz, M., Kurt, A., Relationship Between Density and Friction Coefficent in Powder Metal Bronze Brake Lining, Powder Metallurgy Science and Technology RoPM 2000 Second International Conference on Powder Metallurgy, 181-186, Napoca-Romania, 2000.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeedins) Basılan Bildiriler.

Mustafa BOZ, Adem KURT, Bronz Esaslı Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Özelliklerine Sepiyolit'in Etkisi, Politeknik Dergisi Cilt: 9 Sayı: 4 s.303-310, (2006).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Mustafa BOZ, Adem KURT, Antimon Trisülfit’in Bronz Esaslı Fren Balata Malzemelerinin Sürtünme-Aşınma Özelliklerine Etkisi, Teknoloji, Cilt 9, Sayı 1, 79-90, (2006).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Adem KURT, Mustafa Boz, Mehmet Özdemir, Aluminyum Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Kaynağında Kaynak Hızının Birleşebilirliğe Etkisi, Kaynak Teknolojisi IV. Ulusal Kongresi, 89-99, Kocaeli, 2003.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Boz, M., Kurt, A., Bronz Esaslı Fren Balata Malzemeleri ile Asbest esaslı Fren Balata Malzemelerinin Aşınma Özelliklerinin Karşılaştırılması, 2. uluslar arası Katılımlı Ulusal Toz Metalurjisi Konferans, 467-474, Ankara, 1999.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

İbrahim KADI, Mustafa Boz, Türk Milli Eğitiminde Mesleki Eğitimin Yeri ve Önemi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1998 Yılı Bilimsel Etkinlikleri Dergisi, 65-71, Zonguldak, 1998.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler